Yếu tố di truyền là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh cơ tim giãn nở. Những đột biến trên các gene TTN, TNNT2, PLN được tìm thấy trong nhiều trường hợp bệnh. Cơ sở dữ liệu DCM lưu trữ các thông tin về những biến thể SNP trên các gene gây nên bệnh cơ tim giãn nở trên đối tượng người Việt Nam.